Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník služeb

Ceny dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Body a) až e) jsou stanoveny zákonem, fakultativní služby nabízí naše pečovatelská služba.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Aktuální cena
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 100 Kč/hod
pomoc při prostor. orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hod

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek  
pro osobní hygienu
Aktuální cena
pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hod
pomoc při použití WC 100 Kč/hod

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy         Aktuální cena
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování
65 Kč/oběd
dovoz nebo donáška jídla 18 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/hod
příprava a podávání jídla a pití 100 Kč/hod

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti             Aktuální cena
běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/hod
údržba domácích spotřebičů 100 Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní
úklid, úklid po malování
130Kč/hod
donáška vody 1x balení dovoz 15 Kč 15 Kč/úkon
topení v kamnech vč. donášky a přípr. topiva, údržba top. zař. neposkytováno
běžné nákupy a pochůzky 100 Kč/hod
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
115 Kč/úkon
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné úpravy 70 Kč/kg
právní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné úpravy 70 Kč/kg

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Aktuální cena
doprovázení k lékaři a doprovázení zpět 100 Kč/hod
doprovázení do zaměstnání,  na orgány veřejné moci a instituce
poskytující služby a doprovázení zpět
100 Kč/hod

 

Fakultativní služby                                                                Aktuální cena
doprovod na vycházky a kulturní akce 120 Kč/hod
zapůjčení jídlonosičů vč. přemývání v myčce v DPS 20 Kč/měsíc
zprostředkování služeb pedikérky 10 Kč/úkon
svoz prádla do prádelny DPS 30 Kč/úkon
převoz klienta na provedení os. hygieny, k lékaři, na úřady          45 Kč/úkon
asistenční návštěva v domácnosti klienta 100 Kč/úkon
kopír. materiálů uživatelů - černobíle oboustr. kopie - 1 list 2 Kč/úkon
telefonát v zájmu klienta ze služebního telefonu 20 Kč/úkon
dohled nad užíváním léků 20 Kč/den
doprava mimo Kralupy nad Vltavou 10 Kč/km