Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník služeb

ÚHRADA  úkonů pečovatelské služby

navrhované ceny dle vyhl. 505/2006 Sb. ve znění vyhl. 340/2007 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách schválené Radou města Kralupy nad Vltavou dne 27.1.2020 usn.č. 20/2/9/4

body a) až e) jsou stanoveny zákonem, fakultativní služby nabízí naše pečovatelská služba

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :

Jak často, kdy

Aktuální cena

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

110,-/hod

2. pomoc při oblékání a  svlékání včetně speciálních pomůcek

 

110,-/hod

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

 

110,-/hod

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

110,-/hod

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :

 

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

 

110,- Kč/hod

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

110,-/hod

3. pomoc při použití WC

 

110,-/hod

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :

 

 

1.zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám

   dietního stravování

 

70,- Kč/oběd

2. dovoz nebo donáška jídla

 

20,-Kč/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití

 

110-/hod

4. příprava a podání jídla a pití

 

110,-/hod

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti :

 

 

1. běžný úklid a údržba domácnosti

 

110,-/hod

2. umytí  domácích spotřebičů (lednice, sporák apod.)

 

110,-/hod

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid,  nebo zprostředkování úklidové firmy - zprostředkování zdarma

 

130,- Kč/hod

4. donáška vody lx balení dovoz 15,-Kč

 

15,-Kč/úkon

5. běžné nákupy  do 5 kg

 

110,- Kč/hod

6. pochůzka (vyřizování žádostí na úřadech, pošta, recepty u lékaře apod.)

 

110,-Kč/hod

7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení

    domácnosti od 5kg do 10kg. Nad 10 kg připočtena doprava vozidlem.

 

115,- Kč/úkon

8. praní a žehlení ložního prádla v prádelně DPS

 

70,- Kč/kg

9. praní a žehlení osobního prádla v prádelně DPS

 

70,-Kč/kg

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :

 

 

1. doprovázení  k lékaři a doprovázení zpět

 

110,-/hod

2. doprovázení  do zaměstnání ,na orgány veřejné moci a instituce poskytující služby a doprovázení zpět

  

 

110,-/hod

 

Fakultativní služby :

Vyhláška nestanovuje

 

1. doprovod na vycházky a kulturní akce

 

130,- Kč/hod

2. zapůjčení jídlonosičů  včetně přemývání v myčce v DPS

 

20,- Kč/měsíc

3  zprostředkování  pedikerky

 

10,-Kč/úkon

4. svoz prádla do prádelny v DPS  dovoz velkého nákupu

 

30,- Kč/úkon

5. převoz klienta na provedení osobní hygieny,  k lékaři,  na úřady

 

45,- Kč/úkon

6. asistenční návštěva v domácnosti klienta

 

110,- Kč/hod

7. kopírování materiálů uživatelů – černobíle oboustranná kopie - 1 list

 

2,- Kč/úkon

8. telefonát v zájmu klienta ze služebního telefonu

 

20,-Kč/úkon

9. dohled nad užíváním léků

 

20,-Kč/den

10. doprava mimo Kralupy nad Vltavou

 

10,-Kč/km