Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služba

Sociálními službami

- se rozumí všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality života,

- jsou definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V Kralupech nad Vltavou jsou seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytovány dva druhy sociálních služeb a to:
a) pečovatelská služba terénní,
b) odlehčovací služba.

Pečovatelská služba terénní

- zabezpečuje se s ní potřebná péče o osobu, její výživu a domácnost,

- je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

- poskytuje základní hygienickou péči (lze poskytnout i v našem zařízení, kdy potřebného občana přivezeme i odvezme zpět domů),

- pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),Rozvoz obědů

- pomoc při údržbě domácnosti,

- pomoc při zajištění nákupu,

- je poskytována v domácnostech osob nebo v domech s pečovatelskou službou,

- je poskytována na základě sepsané smlouvy.

Pokud klient zažádá o pečovatelskou službu, je provedeno sociální šetření. Pečovatelská služba je klientovi poskytována na základě uzavřené smlouvy. Naše služby nabízíme na celém území města Kralupy nad Vltavou.

Rozvoz obědů probíhá každý pracovní den od 10.30 do 13.30 hod.

Odlehčovací služba

- nazývá se také úlevovou péčí nebo respitní péčí /respire care/,

- je poskytována lidem, kteří dlouhodobě pečují o postižené,

- tato péče může být ve formě umístění do stacionáře nebo do pobytového zařízení.

  V Kralupech nad Vltavou se jedná přímo o praktickou pomoc v domácnosti.

Odlehčovací služba terénní je prováděna přímo v rodině klienta. Nabízí se klientům, o které pečuje jeho rodina či osoba jemu blízká. Pokud například rodina klienta musí odjet, nemusí klient díky této službě pobývat v zařízení poskytující péči, ale může zůstat v pohodlí svého domova.
Do domu klienta několikrát denně dochází pečovatelka, která mu poskytuje péči, kterou by jinak poskytovala jeho rodina. Jedná se například o pomoc při chodu domácnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů, rozvoz obědů, pomoc při jídle, pomoc při osobní hygieně apod.

Nabízíme také doprovod k lékaři, na kulturní akce či jen procházku po městě.Počítačový kroužek
Někteří klienti však touží hlavně po společnosti, po člověku, který by s nimi strávil volný čas, prohodil by několik slov, zahrál si společenskou hru či pomohl vyluštit křížovku. Těmto klientům je nabízena tzv. asistenční návštěva. Seniorům a zdravotně postiženým občanům jsou také nabízeny zájmové aktivity, které jsou nabízeny v domech s pečovatelskou službou. Informace lze získat na telefonu 315 704 264.

Sociální služby jsou hrazeny dle příslušné vyhlášky.