Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služba

Sociálními službami

- se rozumí všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality života,

- jsou definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V Kralupech nad Vltavou jsou seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytovány dva druhy sociálních služeb a to:
a) pečovatelská služba terénní,
b) odlehčovací služba.

Pečovatelská služba terénní

- zabezpečuje se s ní potřebná péče o osobu, její výživu a domácnost,

- je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

- poskytuje základní hygienickou péči (lze poskytnout i v našem zařízení, kdy potřebného občana přivezeme i odvezme zpět domů),

- pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),Rozvoz obědů

- pomoc při údržbě domácnosti,

- pomoc při zajištění nákupu,

- je poskytována v domácnostech osob nebo v domech s pečovatelskou službou,

- je poskytována na základě sepsané smlouvy.

Pokud klient zažádá o pečovatelskou službu, je provedeno sociální šetření. Pečovatelská služba je klientovi poskytována na základě uzavřené smlouvy. Naše služby nabízíme na celém území města Kralupy nad Vltavou.

Sociální služby jsou k dispozici klientům

pondělí – pátek 7.30 – 17.30

soboty, neděle a svátky 8.00 – 13.00

Rozvoz obědů probíhá každý pracovní den od 10.00 do 13.30 hod.

Cena obědů  70,-Kč, dovoz obědů 20,-Kč

 

Odlehčovací služba

- nazývá se také úlevovou péčí nebo respitní péčí /respire care/,

- je poskytována lidem, kteří dlouhodobě pečují o postižené,

- tato péče může být ve formě umístění do stacionáře nebo do pobytového zařízení.

  V Kralupech nad Vltavou se jedná přímo o praktickou pomoc v domácnosti.

Odlehčovací služba terénní je prováděna přímo v rodině klienta. Nabízí se klientům, o které pečuje jeho rodina či osoba jemu blízká. Pokud například rodina klienta musí odjet, nemusí klient díky této službě pobývat v zařízení poskytující péči, ale může zůstat v pohodlí svého domova.
Do domu klienta několikrát denně dochází pečovatelka, která mu poskytuje péči, kterou by jinak poskytovala jeho rodina. Jedná se například o pomoc při chodu domácnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů, rozvoz obědů, pomoc při jídle, pomoc při osobní hygieně apod.

Nabízíme také doprovod k lékaři, na kulturní akce či jen procházku po městě.Počítačový kroužek
Někteří klienti však touží hlavně po společnosti, po člověku, který by s nimi strávil volný čas, prohodil by několik slov, zahrál si společenskou hru či pomohl vyluštit křížovku. Těmto klientům je nabízena tzv. asistenční návštěva. Seniorům a zdravotně postiženým občanům jsou také nabízeny zájmové aktivity, které jsou nabízeny v domech s pečovatelskou službou. Informace lze získat na telefonu 315 704 264.

Sociální služby jsou hrazeny dle příslušné vyhlášky.