Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tísňová péče

 

Tísňová péče v Kralupech nad Vltavou

Chcete mít pocit jistoty, že jsou vaši rodiče či známí v bezpečí? Chcete, aby měli plnohodnotný život v domácím prostředí? Chcete se v klidu věnovat své práci a klidně spát? Pomozte zřídit svým rodičům, přátelům či známým službu tísňové péče. Jedná se o sociální službu, jejímž hlavním cílem je minimalizovat zdravotní a sociální rizika seniorů a zdravotně postižených občanů. Klient může žít dál doma a přesto je pod neustálým dohledem s pocitem bezpečí.

Život 90 Zruč nad Sázavou a město Kralupy nad Vltavou navázali spolupráci a tísňovou péči pro občany města zavedli.

Jde o projekt v naší republice ojedinělý, při kterém jsou staří, nemocní, osamocení nebo postižení občané napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na speciální dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc (lékaře, policii, plynaře, elektrikáře, hasiče a další).

    

 

Zařízení zabudované u jednotlivých klientů se skládá z  řídící jednotky, telefonního přístroje, bezdrátového multifunkčního tísňového tlačítka a prostorového čidla. 

 

tl

 

 

Ústředna je srdcem celého systému, které zpracovává, vyhodnocuje a následně předává veškeré zprávy dispečinku, eventuálně přenáší zpět ke klientovi.

 

 

 

tel

 

Telefonní přístroj má mimo všech základních funkcí 10 paměťových záznamů a je upraven na tzv. „hlasitý příposlech“, tj. schopnost komunikovat bez vyzvednutí sluchátka z vidlice.

 

 

 

 

 

 

hod

Bezdrátovým tlačítkem uzpůsobené na krk, eventuálně na ruku, které nosí klient neustále u sebe, může aktivovat celý systém a ten jej do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. Pokud je klient v blízkosti telefonního aparátu, může dispečerovi nahlásit svůj problém (např. při pádu a následném poranění má potřebu přivolat lékaře apod.). Službu konající zdravotní sestra podle potřeby okamžitě zajistí potřebnou pomoc pro klienta. Nemusí mít obavy ani v případě, když k rozhovoru s dispečerem z důvodu velké vzdálenosti od telefonu nebo neschopnosti komunikovat, nedojde. Zařízení vyslaný signál zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí operátor zajišťuje potřebnou odbornou pomoc.

 

V rámci systému návazných služeb se zapojuje také tzv. „smyčka časového dohledu“, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět samo hlásí na dispečink nebezpečí.   

 

Další službu, kterou EZS nabízí, je zabezpečení proti zlodějům, kdy je klient např. hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo do lázní a toto zařízení hlídá jeho byt proti „nezvaným hostům“. Jednoduchým způsobem zařízení před odchodem přepíná do hlídacího režimu a pokud se v době jeho nepřítomnosti v  bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo Městskou policii nebo Policii ČR.   

 

V jakých situacích pomáhá tísňová péče svým klientům:

- při náhlém zhoršení zdravotního stavu

- při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie

- pokud upadnou a nemohou vstát

- nemohou sami dosáhnout na telefon 

- nemohou sami otevřít dveře

- nemohou si vzpomenout na důležitá telefonní čísla                     

  (záchranná služba, policie, lékařská pohotovost, hasiči) 

- při napadení v bytě

- při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci

 

Jaké další služby poskytuje tísňová péče:

- obecné zdravotní a sociální poradenství

- prosazování práv a oprávněných zájmů klienta 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- zprostředkování kontaktu s rodinou

- pomoc při jednání s úřady

- pomoc při zajišťování případných sociálních dávek

- zprostředkování návazných služeb

 

Cílem našeho projektu je omezení narůstajícího počtu rizik (zdravotního, sociálního a kriminálního charakteru) ohrožujících seniory v jejich domovech, zvýšení pocitu bezpečnosti vybrané skupiny lidí a tím zlepšení jejich psychického, následně i zdravotního stavu, snížení počtu žádostí o umístění v domovech důchodců a snížení počtu dlouhodobých hospitalizací ze sociálních důvodů. Dále systém umožňuje žít této skupině obyvatel co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za určitých důstojných podmínek.  Tísňový systém lze využít přenosem dat po pevných telefonních linkách nebo pomocí mobilních sítí operátorů fungujících na celém území ČR. Pro mobilní osoby systém umožňuje jejich hlídání i mimo byt přes mobilní telefon.     

 

Dále signální monitorovací systém provozujeme ve Zruči nad Sázavou, v  Kutné Hoře, Českém Brodě, Kolíně, Čáslavi, Táboře, Svitavách, Benešově, Turnově a menších obcích těchto regionů. O službu jeví zájem i další obce. V případě zájmu vás rádi navštívíme a bezplatně provedeme ukázku této služby přímo ve vašem bytě.

 

Více informací o tísňové péči se dozvíte na webových stránkách www.zivot90-zrucns.cz. Pokud máte zájem o službu, můžete nás kontaktovat na telefonních číslech 327 532 900, 602 235 375 nebo na emailové adrese zivot90@zivot90-zrucns.cz.