Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vaše náměty a stížnosti

Náměty či stížnosti ohledně fungování Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou či domů s pečovatelskou službou, přístupu ke klientům apod. lze podat u ředitelky organizační složky pí. Beritové či u vedoucí odboru sociálních služeb, školstí a kultury pí. Mgr. Ivanové.

Stížnost či připomínku v písemné podobě lze zaslat na adresu Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou. Za písemně podanou se považuje také připomínka či stížnost zaslaná e-mailem. Všechny stížnosti jsou evidovány a projednávány s konkrétními osobami, kterých se týkají.

O projednávání stížností či připomínek se provádí zápis, stěžovatel je do nejdéle 30 dnů vyrozuměn o vyřízení připomínky či stížnosti.

Stížnosti ohledně fungování webových stránek Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou lze podat elektronicky správci stránek.