Vedoucí odboru sociálních služeb, školství a kultury
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou
PhDr. Eva Ivanová


Tel: +420 315 739 925
eva.ivanova@mestokralupy.cz
 
 • Zajišťuje metodické vedení příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
 • Zajišťuje kontrolu zřizovatele (města Kralupy nad Vltavou) nad chodem příspěvkové organizace
 • Vyřizuje stížnosti postoupené ředitelkou příspěvkové organizace


Ředitelka
Příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
Mgr. Petra Urbanová


Tel: +420 315 704 267
petra.urbanova@mestokralupy.cz
 
 • Odpovídá za odborné a personální vedení pečovatelské služby
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Hospodaří s rozpočtem organizace a zajišťuje její financování
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou


Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková


Tel: +420 724 867 368
beata.mytnikova@mestokralupy.cz
 
 • Přijímá žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
 • Poskytuje sociální poradenství
 • Přijímá žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
 • Vyřizuje změny v poskytování pečovatelské služby


Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová


Tel: +420 724 867 440
 
 • Organizuje péči u klientů a vede tým pečovatelek
 • Přijímá žádosti od uchazečů o místo pečovatelky
 • Organizuje úklid nebytových prostor
 • Ve spolupráci se sociální pracovnicí provádí sociální šetření
 • Přijímá žádosti o změny v péči


Organizační pracovnice
Helena Zádová


Tel: +420 315 704 266
 
 • Pronájem kompenzačních pomůcek
 • Vyúčtování služeb
 • Vyřizuje změny v poskytování pečovatelské služby
 • Vyřizuje žádosti o převoz klienta


Správce budovy
Stanislav Boháč


Tel: +420 722 970 188
 
 • Provádí drobné opravy v domácnosti klientů Domů s pečovatelskou službou
 • Přijímá žádosti klientů o objednání řemeslníka do domácnosti
 • Spravuje vozový park organizace
 • Odpovídá za správu domů s pečovatelskou službou
 • Odpovídá za bezpečnost objektů v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti
 • Vyřizuje žádosti o výpůjčky či pronájmy společenských místností


RECEPCE
V domě s pečovatelskou službou Sídliště U Cukrovaru 1171 se nachází v přízemí budovy recepce s nepřetržitým provozem


Tel: +420 315 704 100
 
 • Přijímá od klientů informace o přítomnosti/nepřítomnosti klienta v bytě
 • Na požádání klienta kontroluje v pravidelných časových intervalech jeho zdravotní stav v situacích, kdy je klient nejistý
 • V případě ohrožení života a zdraví klienta ihned kontaktuje rodinu nebo záchrannou službu
 • Zajišťuje kontrolu vstupu osob do objektů
 • Zajišťuje kontrolu objektů

Adresa a kontakt

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Adresa:
V Luhu 1181
278 01 Kralupy nad Vltavou
 

Datová schránka:
x6vdbym

+420 315 704 100
IČ: 71294325
Kontaktujte nás
Ředitelka
Mgr. Petra Urbanová
Sociální pracovnice
Bc. Beáta Mytníková
Asistentka sociální pracovnice
Pavlína Svítilová
Organizační pracovnice
Helena Zádová
Správce budovy
Stanislav Boháč
Vedoucí odboru sociálních služeb, školství a kultury
PhDr. Eva Ivanová

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.