Pečovatelská služba

Informace o službě

Provozní doba pečovatelské služby

Pondělí – neděle:
7.00 hod. – 19.00 hod.

Nepřetržitá služba pro zanechání vzkazu

Telefonní číslo:
+420 315 704 100

 

Poskytování služby

V životě člověka mohou nastat situace, kdy běžné činnosti, které dříve zvládal, jsou nyní těžší, než bývaly. V tu chvíli si uvědomíme, že potřebujeme něčí pomoc. V takových situacích jsme tu pro vás a nabízíme pomocnou ruku. Někdo si přeje zůstat co nejdéle doma. Někdo si přeje institucionalizovanou péči (domov seniorů apod). Jsme tu pro vás, abychom vám poskytli základní poradenství a pomohli najít tu správnou cestu, která bude vyhovovat právě vám. Naše pečovatelská služba vám může pomoci u vás doma nebo tam, kde se právě nacházíte. Město Kralupy nad Vltavou vám může nabídnout nájemní byt zvláštního určení, to znamená, že můžete nadále žít plnohodnotným samostatným životem v nájemním bytě, ve kterém budete mít terénní pečovatelskou službu na dosah. Počet těchto bytů je však omezen a toto bydlení není vhodné pro všechny klienty, kteří potřebují péči. Byty se přidělují dle přesně vymezených kritérií, z nichž nejdůležitější je závislost klienta na poskytování pečovatelské služby.

Pečovatelská služba Města Kralupy nad Vltavou
má dlouholetou tradici. Fungovala již před revolucí pod Okresním ústavem sociálních služeb Mělník. Zrušením okresů pak přešly pečovatelské služby na města a vznikla tak organizační složka Města Kralupy nad Vltavou, kterou vedl a řídil Odbor Sociálních věcí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. V roce 2015 se stala samostatnou právnickou osobou, příspěvkovou organizací (tzn. že ji vlastní město Kralupy nad Vltavou). Organizace je většinově financována městem Kralupy nad Vltavou, je zařazená do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a je Středočeským krajem kontrolována a dotována.
 

POSLÁNÍ
Pomáhat lidem ve svých domovech, být jim oporou a umožnit jim důstojný život v jejich domácím prostředí. Splnit lidem jejich přání o způsobu prožití stáří. Vytvořit s rodinou a blízkými pečující náruč.CÍL

  • Usilujeme o modernizaci pečovatelské služby, jejího zázemí, rozložení sil tak, abychom mohli poskytovat péči 7 dní v týdnu, 12 hod denně od 7-19 hod
  • Pracujeme na zvýšení kvality poskytovaných služeb, a to celou řadou kroků od vzdělávání pečovatelek a profesního rozvoje zaměstnanců po modernizaci technologií
  • Spolupracujeme s různými typy organizací, které mají odlišný typ služby a mohou naší službu doplňovat, zvýšit bezpečí atd. např. zdravotní služba, chytré náramky atd…
 
PRO KOHO JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA URČENA
Pečovatelská služba je druhem sociální služby a poskytuje se na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytuje se osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytnutí pečovatelské služby předchází sociální šetření, jehož obsahem je posouzení, zda se klient objektivně nachází v sociálně nepříznivé situaci, pro kterou je možné službu poskytnout a uzavřít pečovatelskou smlouvu.

Pomoc nabízíme v následujícím rozsahu:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme na území Kralup nad Vltavou a ve spádových obcích obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou.

Kralupy nad Vltavou jsou obcí s rozšířenou působností a ve svém správním obvodu mají 17 obcí, a to: Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice a Zlosyň.

V okolních obcích poskytujeme pečovatelskou službu v závislosti na aktuální naplněnosti kapacity pečovatelské služby.


DÁLE NABÍZÍME
Pronájem kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, chodítek, wc křesel, polohovacích postelí a mobilních sedátek do koupelny). Nemusíte si tak v případě potřeby na přechodnou dobu nákladnou věc pořizovat a toto období můžete překlenout s našimi pomůckami.

Více informací naleznete na webových stránkách a na níže uvedeném kontaktu.

Aneta Plicková
 +420 722 970 188

Jak mám zažádat o pečovatelskou službu?

01
Kontaktujte Bc. Beátu Mytníkovou, sociální pracovnici, která si s vámi smluví schůzku.
02
Na schůzce vás seznámí s rozsahem úkonů naší pečovatelské služby, vyslechne vaše přání a požadavky a sdělí vám současnou naplněnost naší služby a aktuální možnosti.
03
Následně s vámi uzavře Smlouvu o poskytnutí sociální služby.
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
08. 03. 2023 CENÍK SLUŽEB .pdf 951 kB Stáhnout
10. 07. 2024 Nový ceník služeb od 9/24 .pdf 298 kB Stáhnout
03. 06. 2024 Smlouva o poskytnutí sociální služby .pdf 244 kB Stáhnout
03. 06. 2024 Vnitřní pravidla pečovatelské služby .pdf 281 kB Stáhnout
03. 06. 2024 Žádost o poskytnutí sociální služby .pdf 147 kB Stáhnout
 

JAK MÁM ZAŽÁDAT O PEČOVATELSKOU SLUŽBU?
Kontaktujte sociální pracovnici (asistentku sociální pracovnice), která si s vámi sjedná schůzku ve vašem domácím prostředí. Po představení vaší životní situace naváže sociální pracovnice představením možností pomoci, a zda je v konkrétním případě možné uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby.

Na schůzce vás seznámí s rozsahem úkonů naší pečovatelské služby, vyslechne vaše potřeby a požadavky a sdělí vám současnou naplněnost naší služby a aktuální možnosti. Následně s vámi uzavře Smlouvu o poskytnutí sociální služby.

Sociální pracovnice se zorientuje ve vašem domácím prostředí, zjistí všechny podrobnosti pro to, aby mohla co nejjednodušeji zapojit pečovatelky a poučit je o konkrétních podmínkách péče u vás.

KONTAKTY:

Sociální pracovnice

Bc. Beáta Mytníková
tel.: 724 867 368
Email: beata.mytnikova@mestokralupy.cz


Asistentka sociální pracovnice

Pavlína Svítilová
tel.: 724 867 440
Email: pavlina.svitilova@mestokralupy.cz

www.dpskralupy.cz

Úkony pečovatelské služby

top