Financování sociálních služeb

 
Naše organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace se věnuje v hlavní činnosti sociální práci, a to konkrétně terénní pečovatelské službě. Ta je převážně financovaná městem Kralupy nad Vltavou a dále dotovaná Středočeským krajem a mimořádně čerpá dotace i z jiných dotačních titulů např. Ministerstva práce a sociálních věcí. Financování je také tvořeno příjmy z úhrad za pečovatelskou službu. Výše úhrad je regulována vyhláškou a příjmy této kategorie jsou nejnižší.

Organizaci je svěřena městem správa bytů a nebytových prostor dvou bytových domů s pečovatelskou službou. Provoz těchto domů je plně financován městem Kralupy nad Vltavou a částečně náklady pokrývají výnosy z nájemného. Investiční projekty na budovách si zpravidla organizuje zřizovatel.

Financování terénní pečovatelské služby v Kralupech nad Vltavou

Náklady na terénní pečovatelskou službu každý rok vzrůstají. Převážnou část nákladů tvoří náklady na platy a do zbývající části spadají náklady na pohonné hmoty, opravy a údržby vozidel, kancelářské prostředky, softwarové programy a licence, náklady na energie aj.
Pravidelné dotace Středočeského kraje čerpá organizace na platy. Veškeré náklady však dotace nepokryje, a tak je dofinancovává zřizovatel.
 
Středočeský kraj poskytl organizaci dotaci:
Rok        2021                     2.931.200,- Kč
Rok        2022                     2.434.900,- Kč
Rok        2023                     5.006.400,- Kč
MPSV – dotace COVID
Rok        2021                     915.460,- Kč
02356139.jpeg
 

Kontaktní osoba

top