Ping Pong 2022

20. 06. 2022 v 11:10 hodin
Uvítali jsme léto
v březnu jsme ve spolupráci s vedením DPS začali realizovat podle hesla: v Kralupech společně pravidelné i jednorázové akce. Setkávali se senioři s dětmi, obyvatelé domů s pečovatelskou službou s ostatními seniory. Zpívalo se, vyrábělo, společně jsme vyšli i na procházku, proběhly zajímavé besedy. Propagovali jsme myšlenky komunikace mezi generacemi v našem regionu.

První etapu projektu jsme společně zakončili 15. 6. v zahradě. Počasí nám přálo, děti i senioři si užili letní pohodu, kterou doprovázely písničky harmonikáře. Děti si zasoutěžily o sladké odměny a jejich přátelé – babičky a dědečkové jim při soutěžích vydatně fandili.

K letním radovánkám patří i posezení u ohně s opékáním buřtů a i to se povedlo. Přivítali jsme pana starostu a podělili jsme se s ním o naše první zkušenosti a shodli jsme se, že i po prázdninách budeme s podporou města pokračovat v naší činnosti a přineseme další příležitosti pro podobná setkávání.

20. června zahrada opět ožila. Děti ze ZŠ Jodlova přišly na domluvený přátelský turnaj v ping pongu. Setkali jsme s paní Eliškou Krejčovou, která je opravdu obdivuhodný sportovec. Děti asi trochu překvapilo, že je možné udržovat si takovou formu, jakou má paní Eliška a chovaly se opravdu pěkně.

Přejeme všem krásné léto a již teď se těšíme na to, že se od září budeme zase setkávat a že přivítáme ještě víc zájemců o společně prožité chvíle.

Dagmar Knöpflmacherová a Renata Němečková
top