Rukodělné práce 2022

05. 04. 2022 v 8:24 hodin
Kralupy soutěží o titul obec přátelská seniorům
V dubnu jsme odstartovali činnost mezigeneračních setkání skupiny dětí ze ZŠ Gen. Klapálka a kralupských seniorů. Ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou proběhla v březnu a dubnu pravidelná středeční setkání. Na první schůzku přišly na návštěvu děti, které se setkáváním v předkovidové době začínaly. Dnes jsou to už šesťáci a tak pro další setkávání předali štafetu mladším spolužákům. Atmosféra na setkáních byla příjemná. Úspěšně začali i seniorští němčináři. Cyklus tematických přednášek především s cestovatelskou tematikou přilákal množství zájemců a bude dál pokračovat. Ve spolupráci s ekocentrem se uskutečnila ekologická vycházka. Děti a senioři společně vyšli na procházku do jarní přírody. S lektory ekocentra jsme zjistili, že i v sídlištním prostředí můžeme pozorovat mnoho různých stromů, rostlin a živočichů. Je patrné, že senioři mají zájem se potkávat a podílet se na životě kralupské komunity.
Ve spolupráci s městem Kralupy a DPS byl vypracován projekt na pořízení materiálního zázemí a zabezpečení další činnosti komunitního centra. Projekt byl zaslán do soutěže MPSV ČR o titul obec přátelská seniorům.
Obec přátelská seniorům usiluje o propagaci proseniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje.
Srdečně zveme na besedu se spisovatelkou a herečkou Ivou Huttnerovou ve středu 11. května ve 13 hodin v jídelně zeleného domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru!
top