BOŽÍ HOD

25. 12. 2022 v 9:04 hodin
Boží hod v Kralupech
 
S napětím jsme očekávali bohoslužbu na Boží hod na novém místě. Chválící skupinka v rodinné sestavě Novotných – klavír, bicí, kontrabas, saxofon, kytara a perkuse rozčísla poklidnou vánoční náladu seniorského domu spirituálem „V Betlémě se ozývá“, a pak se bohoslužba rozjela naplno s vánočními písněmi za zpěvu Járy Šímy a doprovodu Marty Brou. Živá svědectví z posledních dnů, jak Hospodin zachraňuje nás obyčejné lidi, podtrhly evangelijní zvěst o sestoupení Boží přítomnosti z nebe v Pánu Ježíši Kristu. U Večeře Páně, za zpěvu, v modlitbách i svědectvích jsme silně pociťovali, že Bůh je s námi – Immanuel! Ihned po bohoslužbě, díky kuchyni, která sousedí se sálem, jsme mohli nabídnout občerstvení a vánoční oběd všem zúčastněným. Tentokrát jsme si pozvali profesionálního kuchaře Zdeňka France, který přišel i se svou dvanáctiletou dcerou Kačenkou. Velmi je těšilo, že se mohli podílet na připravě vánočního menu pro osamělé seniory, rodiny emigrantů, matky samoživitelky a pro všechny účastníky naší bohoslužby. Škoda, že vrcholící epidemie respiračních onemocnění skrouhla účast skoro o třetinu. Přesto kolem pět a čtyřiceti lidí na bohoslužbě v Kralupech léta nepamatujeme. Na závěr se sluší poděkovat Pánu Bohu, ale i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali a nebylo jich málo: Děkujeme!

Převzato se svolením církve bratrské. Články jsou od p. kazatele Radka Novotného.
 
 
top