PŘEDNÁŠKA MUZIKOLOŽKY LOBKOWICZKÝCH SBÍREK ELEONORE KINSKY

19. 01. 2024 v 14:30 hodin

PŘEDNÁŠKA MUZIKOLOŽKY
LOBKOWICZKÝCH SBÍREK
ELEONORE KINSKY


19. ledna 2024 / 14:30 hod.
v jídelně zelené budovy DPS

 
  • Přátelé a kolegové, připojte se k nám na přednášku muzikoložky Eleonore Kinsky na téma Dvořákovo dětství.
  • V závěru přednášky vystoupí žáci Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou.

Dokumenty ke stažení

top